IsoBlock - benyttes for å oppnå bedre og billigere sporvekselvarme

Bruk av sporvekselvarme er en veletablert løsning for å oppnå regularitet på toggang om vinteren. 

Energiforbruket ved bruk av sporvekselvarme er betydelig og mye energi sløses bort ved varmetap i områder der varme ikke er nødvendig.  Dette varmetapet skjer hovedsaklig på utsiden og under stokkskinnen.

Faktorer som påvirker størrelsen på energitapet er blant annet.

 • Vind
 • Regn/snø
 • Effekten(temperaturen) på varmeelementet
 • Antall driftstimer på varmeelementet
 • måten varmeenergien overføres på

For å hindre varmetap og/eller unødig energiforbruk kan Baneprodukter tiby IsoBlock isolasjon, en formstøpt syntetisk isolasjon montert på utsiden av stokkskinnen i området med varmeelement.  Isolasjonen består av materialer som er utviklet i robuste jernbanemiljø for å oppnå betydelig isolasjonseffekt og lang holdbarhet.  Designen på isolasjonsmaterialet gjør at man ikke trenger å fjerne isolasjonen ved bruk av pakkmaskin.

 • Ved å investere i IsoBlock isolasjon på stokkskinner med varmeelement kan kostnaden raskt tjenes inn i form av energibesparelser og ved økt regularitet på togtrafikk.Investeringen i pensisolasjon for nye pensoppvarmingsinstallasjoner kan tjenes inn umiddelbart ved å bruke en lavere elektrisk effekt og tynnere forsyningskabler. 
 • Ved å montere IsoBlock isolasjon på stokkskinner med varmeelement, beholdes varmeenergien på ønsket sted mellom tunge og stokkskinne.

Fordeler ved bruk av Isoblock:

 • REDUSERER ENERGIFORBRUKET MED OPPTIL 50-60%
  - avhengig av værforholdene, varmesystemkonstruksjon og skinneprofiler/vekseltyper
  - optimering av varmeoverføringen til ønsket område
 • INGEN DEMONTERING NØDVENDIG FØR ISOLERING
  - Isolasjon og fester passer nøyaktig til skinnene(formstøpt).
 • INNTJENINGSPERIODE PÅ MELLOM 3 OG 6 ÅR
  - God ENØK effekt når utstyret installeres på termostatstyrt varmeanlegg.
  - Inntjening er avhengig av strømprisen
 • ISOLASJONSMATERIALET DESIGNET FOR JERNBANER
  - UV-motstandsdyktig, brannsikkert, kraftig, isolerer godt, bevist motstand mot skadedyr og kjemikalier.
  - isolasjonen begrenser soloppvarming av stokkskinnene om sommeren
 • EGNET FOR ALLE SKINNEPROFILER
  - egnet for type 49E1, 54E1, 54E2, UIC60
 • LEVETID
  - >10 år takket være materialvalg og spesialbelegg

Last ned brosjyre (pdf) her:

Pilotprosjekt:  På Bergseng stasjon på Dovrebanen, like syd for Lillehammer, ble det i Juli 2011 gjennomført isolering med IsoBlock på tungeanordnignene i sporveksel nr 1.  Denne ble valgt da den ligger lett tilgjengelig fra vei og at man enkelt kan måle effekten på isoleringen opp mot sporveksel nr 2, ca 600 meter lenger nord.  Det vil bli installert måleutstyr som vil rapportere strømforbruk på begge sporvekslene, for å avdekke om innsparingspotensialet er like høyt som laboratorietesting tilsier.  Det er i hovedsak to måter å isolere på:  Metode 1 er for maksimal strømsparing, mens metode nummer 2 er å sikre at man får mest mulig varme ut av strømforbruket, uten fokus på å redusere energiforbruket. Sporvekselstungen på Bergseng er isolert med tanke på maksimal strømsparing.

Oppdatering 8.1.2019 

IsoBlocken har vært montert i sporvekselen siden 2012.  Det har vært store variasjoner i vinterkulde, men vi ser jevnt over en besparelse som ligger mellom 40-50%. IsoBlocken er uforandret i kvalitet og fortsetter å sikre besparelser.

Videre nord i Gudbrandsdalen er det montert mye IsoBlock i veksler og vi ser at det er mindre driftsavbrudd på veksler som er isolerte enn de som er uisolerte. Det er godt for togpunktlighet.

Varmeelementet som skal isoleres med IsoBlock for å sikre maksimal varme til skinnen og maksimal strømsparing .  Termostaten sitter på undersiden av skinnen.

IsoBlocken kommer prefabrikert i 60 centimeters lengder, tilpasset aktuell skinneprofil, for å sikre 100% passform for optimal besparelse, men også for å sikre at vann ikke kommer mellom skinnen og IsoBlocken.  IsoBlocken bøyes lett og trykkes inn på skinnen. Deretter festes den med 2 clips.

Ferdig lagt Isoblock.

 

Tester utført viser at stampemaskin kan brukes selv når IsoBlock er montert på skinnene og at disse ikke er nødvendig å fjerne før stamping.